ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้คุกกี้คืออะไร  
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ขอให้อุปกรณ์ของคุณจัดเก็บไว้ มีเหตุผลหลายประการสำหรับการใช้งานคุกกี้ รวมถึงทำให้เว็บไซต์สามารถให้บริการฟังก์ชันต่างๆ ได้ (เช่น การจดจำว่าคุณเข้าสู่ระบบ) หรือทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ตัวระบุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ และซอฟต์แวร์อื่นๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน  

คุกกี้ที่ส่งมาโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์เรียกว่า “คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง” มีเพียงผู้ดำเนินการเว็บไซต์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่ตั้งค่าไว้ คุกกี้ที่กำหนดค่าโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์เรียกว่า “คุกกี้ของบุคคลที่สาม” คุกกี้ของบุคคลที่สามช่วยให้สามารถให้บริการฟีเจอร์หรือฟังก์ชันของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ได้ (เช่น การโฆษณา เนื้อหาแบบโต้ตอบ และการแบ่งปันทางโซเชียล) ฝ่ายที่ตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจจดจำอุปกรณ์ของคุณได้ทั้งเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ และเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรกับบุคคลที่สาม

คุกกี้บางตัวจะคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการเท่านั้น คุกกี้เหล่านี้เรียกว่าคุกกี้ “แบบช่วงเวลา” คุกกี้ประเภทอื่นๆ อาจยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์หรือหยุดใช้บริการแล้ว คุกกี้เหล่านี้เรียกว่าคุกกี้ “ถาวร”

คุกกี้ไม่ใช่วิธีเดียวในการจดจำหรือติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเป็นครั้งคราว เช่น เว็บบีคอน (บางครั้งเรียกว่า “พิกเซลติดตาม” หรือ “clear gif”) ไฟล์กราฟิกเหล่านี้เป็นไฟล์กราฟิกขนาดเล็กที่มีตัวระบุอันเฉพาะเจาะจงซึ่งช่วยให้เราทราบว่ามีคนเยี่ยมชมไซต์ Degreed หรือเปิดอีเมลที่เราส่งไป สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบรูปแบบการเข้าชมจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ของเรา เพื่อส่งหรือสื่อสารกับคุกกี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณมายังเว็บไซต์ของเราจากโฆษณาออนไลน์ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือไม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของไซต์ และเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดทางอีเมล ในหลายกรณี เทคโนโลยีเหล่านี้อาศัยคุกกี้เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการปฏิเสธคุกกี้มักจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

การใช้งานคุกกี้ของ Degreed
ไซต์ของ Degreed ใช้คุกกี้เมื่อคุณดูไซต์จากเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ เบราว์เซอร์มือถือ หรือเมื่อใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Degreed ใดๆ ประกาศนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของ Degreed บนเว็บไซต์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ คุณสามารถอ่านข้อมูลของคุกกี้ที่แอปพลิเคชัน Degreed ใช้ได้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีให้หลังจากลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน

Degreed ใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

  • ระบุตัวผู้ใช้
  • จดจำการตั้งค่าที่กำหนดเองของผู้ใช้
  • ให้บริการและฟีเจอร์เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้
  • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Degreed


คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ Degreed หรือใช้แพลตฟอร์ม Degreed คุกกี้บางตัวมีความจำเป็นตามเหตุผลทางเทคนิคเพื่อให้ไซต์ Degreed หรือแพลตฟอร์ม Degreed ดำเนินการได้ เราเรียกคุกกี้เหล่านี้ว่าคุกกี้ “ที่มีความจำเป็น”

คุกกี้ที่ไม่จำเป็นบนไซต์ Degreed
นอกจากคุกกี้ที่มีความจำเป็นแล้ว อุปกรณ์ของคุณอาจได้รับคุกกี้ที่ไม่จำเป็นบางตัวด้วยเมื่อเยี่ยมชมไซต์ Degreed ซึ่งอาจเป็นคุกกี้เหล่านี้

  • คุกกี้ส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือการทำงานของไซต์ Degreed แต่ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน
  • คุกกี้เชิงวิเคราะห์ซึ่งจะช่วยปรับแต่งเว็บไซต์ Degreed ให้เหมาะสำหรับคุณ เนื่องจากจะช่วยให้เราเข้าใจว่าหน้าใดที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด, ผู้เยี่ยมชมของเรามาจากโดเมนใด (เช่น google.com), เวลาที่เซิร์ฟเวอร์ของเรายุ่งที่สุด, เว็บไซต์ใดที่ส่งต่อผู้ใช้ถึงเรา, วิธีการใช้ไซต์ Degreed, แคมเปญการตลาดของเรามีประสิทธิภาพเพียงใด
  • คุกกี้ทางการตลาดช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันหน้าและเนื้อหาผ่านโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามและเว็บไซต์อื่นๆ ได้ หรือดูกิจกรรมของ Degreed บนโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์อื่นๆ ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ และตัวเลือกในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ดังกล่าว จะระบุไว้ในแบนเนอร์คุกกี้ที่แสดงให้คุณเห็นเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ Degreed คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ในศูนย์การจัดการคุกกี้ที่นี่เช่นกัน หากคุณเปลี่ยนใจต้องการยอมรับหรือไม่ยอมรับคุกกี้ที่ไม่จำเป็น หรือต้องการทบทวนการเลือกคุกกี้อีกครั้ง คุณสามารถทำได้ที่นี่

ฉันมีตัวเลือกความเป็นส่วนตัวใดบ้าง
เมื่อเยี่ยมชมไซต์ Degreed คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะรับคุกกี้ที่ไม่จำเป็นใดในอุปกรณ์ของตนเองบ้างโดยใช้แพลตฟอร์มการจัดการความยินยอมคุกกี้ของเราที่นี่ นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ที่มีความจำเป็นหรือคุกกี้ที่ไม่จำเป็นบางตัว ไซต์ Degreed อาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง

คุกกี้บนเว็บไซต์อื่นๆ
ลิงก์ภายใน Degreed อาจนำทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ แต่ Degreed ไม่สามารถควบคุมหลักปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ Degreed ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมได้ อุปกรณ์ของคุณอาจได้รับคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันจากเว็บไซต์อื่นๆ และเว็บไซต์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ Degreed ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม รวมถึง Google อาจใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาโดยอ้างอิงจากการเยี่ยมชม Degreed.com ครั้งก่อนของผู้ใช้
rubik’s cube being solved

ค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการเรียนรู้

Site Language

It looks like your browser language is set to //browser_language//, but you are looking at our site in //site_language//. Would you like to visit our site in //browser_language// instead?

Yes
No
David Blake

David Blake

David Bio

David Blake

David Blake

David Bio