Vì sao nên chọn Degreed

Vì sao nên chọn Degreed

Cộng tác với một đơn vị chuyên về đổi mới, luôn quan tâm đến người dùng cuối và hiểu rõ cách mang đến trải nghiệm học tập hiệu quả, chú trọng kỹ năng. 

Nền tảng của chúng tôi

Khám phá các giải pháp để nâng cao kỹ năng, trang bị kỹ năng mới và phát triển kỹ năng sâu rộng.

Câu chuyện thành công

Lắng nghe ý kiến từ các công ty, tổ chức và cá nhân đã tham gia cuộc cách mạng về chú trọng kỹ năng.

Sản phẩm

LXP

Xây dựng và thống nhất hệ sinh thái học tập nhằm nâng cao kỹ năng nhanh hơn và đổi mới vì tương lai.

Academies

Cung cấp trải nghiệm học tập hiện đại, mang tính cộng tác để thúc đẩy việc phát triển kỹ năng sâu rộng hơn.

Content Marketplace

Giới thiệu một cách thức linh động và bao trùm để hỗ trợ tài chính cho các trải nghiệm học tập đến từ mọi chương trình hoặc nhà cung cấp.

Tài nguyên

Blog của chúng tôi

Khám phá các thông tin chuyên sâu, nghiên cứu và xu hướng mới nhất tập trung vào việc định hướng cho bạn trong nền kinh tế mới chú trọng vào kỹ năng.

Các sự kiện sắp tới

Hãy xem khi nào Degreed đến với thành phố ở gần bạn! Xem thông tin chi tiết và ngày diễn ra các sự kiện mới nhất của chúng tôi.

Hội thảo trên web theo nhu cầu

Cập nhật thông tin vào thời điểm phù hợp với bạn, cũng như lên lịch gặp gỡ các chuyên gia về học tập, xây dựng kỹ năng và văn hóa.

Lên lịch sử dụng bản mẫu

Đăng nhập

Hỗ trợ

Site Language

It looks like your browser language is set to //browser_language//, but you are looking at our site in //site_language//. Would you like to visit our site in //browser_language// instead?

Yes
No
David Blake

David Blake

David Bio

David Blake

David Blake

David Bio