Privacybeleid website

Voor het laatst bijgewerkt op: 6/2/2023


Bij Degreed, Inc. (‘Degreed, ‘wij’, ‘ons ‘ of ‘onze ‘) streven we ernaar om de privacy van onze gebruikers te respecteren. Wij streven ernaar om een veilige en beveiligde online ervaring te bieden. In dit privacybeleid wordt het volgende uiteengezet: de verzameling, het gebruik, het onderhoud en de publicatie van online gegevens en het beleid en de richtlijnen voor de bescherming ervan, die van toepassing zijn wanneer je een bezoek brengt aan de website of wanneer je persoonsgegevens openbaar worden gemaakt met betrekking tot de Degreed.com-website (samenWebsitegenoemd) en wanneer de functionaliteit door of in verband met de website wordt aangeboden, zoals sociale media, e-mails, evenementen, formulieren en aangeboden advertenties van Degreed (Diensten). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites waarvan links op deze website zijn opgenomen.


In dit privacybeleid wordt niet de verzameling, het gebruik, het onderhoud en de publicatie van online gegevens uiteengezet die van toepassing zijn op gebruikers van de Degreed- of LearnIn-apps. Deze informatie wordt weergegeven in het privacybeleid dat beschikbaar is bij het openen van de betreffende apps.


Welk type informatie verzamelen we?

Wanneer je een bezoek brengt aan onze website en gebruikmaakt van onze diensten, kunnen we je persoonsgegevens ontvangen. ‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens waarmee je direct of indirect te identificeren bent of die redelijkerwijs in verband kunnen worden gebracht met jou of je gezin, zoals je voornaam, achternaam, zakelijk e-mailadres, social media, telefoonnummer of betaalgegevens (wanneer je je aanmeldt voor een betaald evenement dat we organiseren).


Wij kunnen eveneens andere informatie ontvangen met betrekking tot jezelf of het apparaat dat je gebruikt voor de toegang tot onze Website of Diensten. Hieronder vallen ook persoonsgegevens zoals je IP-adres, type apparaat, besturingssysteem, browsertype en andere technische informatie.


Hoe komen we aan je gegevens?

 Door gebruiker verstrekt


Bepaalde onderdelen van onze Website en onze Diensten kunnen je vragen om ons vrijwillig van persoonlijke gegevens te voorzien. Contactgegevens die, bijvoorbeeld, door jou zijn verstrekt om een demo van onze producten en diensten aan te vragen, om je aan te melden voor een evenement dat door Degreed of een andere partnerorganisatie wordt aangeboden, om een webformulier op onze website in te vullen, om op een enquête te reageren, om contact met ons op te nemen via verschillende socialmedia-kanalen en om gebruik te maken van onze producten en diensten. Als je ervoor kiest om geen informatie aan ons te verstrekken, kan het zijn dat we je niet de websitefuncties of diensten kunnen aanbieden waar je naar op zoek bent. Zo kunnen we je bijvoorbeeld niet inschrijven voor een evenement als je je naam niet wilt verstrekken.

Als je ons gegevens verstrekt van iemand anders, verzeker je er dan vooraf van dat je de toestemming hebt om ons van deze informatie te voorzien.


Bronnen van derden

Af en toe ontvangen we gegevens van je organisatie of andere vertrouwde derden om je vooraf aan te melden of te registreren voor een van onze diensten, of om de door jou verstrekte of automatisch door ons verzamelde informatie bij te werken of aan te vullen, bijvoorbeeld wanneer we zakelijke adresgegevens valideren met behulp van diensten van derden zoals ZoomInfo en HubSpot. Het is mogelijk dat toepasselijke wetgeving vereist dat je de derde partij toestemming geeft om je gegevens met ons te delen voordat we deze kunnen ontvangen. Degreed zal in geen enkel geval informatie accepteren waarvan het reden heeft om aan te nemen dat het niet in overeenstemming met de geldende wetgeving openbaar is gemaakt.

Automatisch verzameld

Wanneer je een bezoek brengt aan onze website, kan het zijn dat we automatisch informatie ontvangen zoals je IP-adres, webbrowsertype, besturingssysteem, browsertaal en verwijzende URL. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe je apparaat verbinding heeft gemaakt met onze website, waaronder de geopende pagina’s en de links waarop geklikt is.
Als je ons gegevens verstrekt van iemand anders, verzeker je er dan vooraf van dat je de toestemming hebt om ons van deze informatie te voorzien.


Als je ons gegevens verstrekt van iemand anders, verzeker je er dan vooraf van dat je de toestemming hebt om ons van deze informatie te voorzien.


Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens?
Op deze manieren gebruiken we de verzamelde informatie:Website
 
 • Om je browserervaring te verbeteren door onze website te personaliseren.
 • Om weergaveproblemen, problemen met de websitefunctionaliteit en fouten op onze website op te lossen.
 • Om verwijsinformatie van de website te registreren om het succes van onze integratie- en verwijsprocessen te volgen.
 • Om inzicht te krijgen in de algemene informatie en trends met betrekking tot onze website, zoals hoeveel gebruikers een bezoek hebben gebracht aan de website in een bepaalde tijdsperiode en de typen apparaten die onze bezoekers gebruiken.

Marketing en communicatie
 
 • Om digitale en betaalde advertenties af te stemmen op gebruikers, om het succes van onze advertentiecampagnes te meten en deze te verbeteren.
 • Om je per e-mail of via promotiematerialen informatie of Degreed-content te sturen die interessant voor je kan zijn.
 • Om het gebruik van onze diensten te promoten en reclame- en informatieve content met je te delen, in overeenstemming met je communicatievoorkeuren.
 • Om je te registreren voor evenementen die je wilt bijwonen.
 • Om je informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen in ons privacybeleid (waaronder het cookiebeleid) of andere juridische overeenkomsten.
 • Om te reageren op je vraag wanneer je rechtstreeks met ons contact opneemt per e-mail of via een webformulier.

Rapportage en analytics
 
 • Om geaggregreerde informatie te verzamelen om ons te helpen onze website, diensten en content te analyseren en verbeteren.
 • Om samengestelde rapporten op te stellen voor intern gebruik of ter informatie voor andere klanten of bedrijven met statistische gegevens over onze gebruikers en klanten. Deze informatie wordt niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en wordt uitsluitend gedeeld in geaggregeerde en anonieme vorm.

Facturering
 
 • Om te factureren en geld in te zamelen dat je aan ons verschuldigd bent voor een geleverde Dienst.

Juridisch
 
 • Om fraude, beveiligingsproblemen en misbruik te onderzoeken en te voorkomen.


Over het algemeen zullen we je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden of voor de beoogde doelen die we zullen toelichten op het moment dat we je persoonlijke gegevens verzamelen. We kunnen je persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden in overeenstemming met de doeleinden die we kenbaar hebben gemaakt, waar dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.


Rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens


Onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van hierboven beschreven persoonsgegevens is afhankelijk van de betreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.


Daar waar toepasselijke wetgeving een specifieke rechtsgrond vereist voor het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens, en met name wanneer je je in de Europese Economisch Ruimte of het Verenigd Koninkrijk bevindt, zullen we uitsluitend je persoonsgegevens verzamelen wanneer de verwerking ervan in ons gerechtvaardigd belang is of in dat van een derde partij, en niet teniet wordt gedaan door jouw rechten, wanneer we je toestemming hiervoor hebben, wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met jou of om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om een dergelijk contract aan te gaan. In sommige gevallen hebben we mogelijk ook een wettelijke verplichting om je persoonsgegevens te verzamelen of hebben we op een andere wijze je persoonsgegevens nodig om de vitale belangen van jou of iemand anders te beschermen. Indien we uitgaan van onze legitieme belangen, hebben deze belangen betrekking op het uitvoeren van de hierboven genoemde verwerkingsactiviteiten.


Hoe delen we je gegevens?
Degreed deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in uitzonderlijke gevallen en waar dit wettelijk is toegestaan.Partners en dienstverleners

We kunnen je persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe dienstverleners, professionele adviseurs of medewerkers om de diensten die ze aan ons verlenen te faciliteren. Hieronder kunnen diensten vallen als webhosting, aan de diensten gerelateerde consulting en monitoring, data-analyse, informatie-technologie en gerelateerde infrastructuren, klantenservice, e-mailverzending, auditing, evenementenorganisatie en andere diensten met betrekking tot het verlenen van onze diensten. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met onze partners en gelieerde bedrijven voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens om andere redenen delen indien we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de in dit privacybeleid vermelde legitieme bedrijfsdoeleinden te ondersteunen, en wanneer dergelijke bedrijfsdoeleinden niet teniet worden gedaan door je rechten.

Overheid, regelgeving en rechtshandhavingsinstanties

We kunnen je persoonsgegevens delen indien dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld met overheids-, regelgevende of rechtshandhavingsinstanties, een rechtbank of andere externe partij, of indien we in alle redelijkheid van mening zijn dat het gebruik of delen ervan noodzakelijk is om onze rechten, je veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude of om te voldoen aan de wet of een rechtsuitspraak, of in het kader van een juridisch procedure.

Social media en berichten

Door actief te zijn op onze social media-kanalen kies je ervoor om persoonlijke gegevens te delen op berichtenborden, chatapps, profielpagina’s, blogs en andere vergelijkbare diensten. Realiseer je dat informatie die je post of deelt via deze Diensten openbaar kan worden gemaakt en beschikbaar kan zijn voor andere gebruikers en/of het algemene publiek. Het gebruik of de verwerking van de persoonsgegevens door dergelijke diensten is onderhevig aan hun privacybeleid.

Bedrijfsevenementen

Indien wij (of onze bedrijfsmiddelen) door een ander bedrijf worden overgenomen naar aanleiding van een fusie, overname, faillissement of andere reden, zal dat bedrijf alle door Degreed op de Website en de Diensten verzamelde informatie ontvangen. In dat geval zal je per e-mail en/of een duidelijk zichtbare melding op onze website op de hoogte worden gesteld van een wijziging in eigendom, gebruik van je persoonsgegevens, en keuzes die je hebt met betrekking tot deze gegevens.

Met je toestemming

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin je ermee instemt persoonsgegevens te delen met derden om redenen die niet worden vermeld in dit privacybeleid, zoals het bijwonen van een partnerevenement waarbij Degreed medesponsor is.

Cookies van derden

Daar waar Degreed gebruikmaakt van cookies van derden, zullen de derde partijen die deze cookies plaatsen je persoonsgegevens ontvangen door middel van hun cookies. Bekijk voor meer informatie ons Cookiebeleid.


Overdracht van je persoonsgegevens naar andere landen


We zullen erop toezien dat buitenlandse ontvangers je persoonsgegevens in overeenstemming met onze verplichtingen onder de toepasbare wetgeving zullen verwerken.


We maken gebruik van externe dienstverleners, waarvan vele je persoonsgegevens in het buitenland verwerken. We kunnen een of meerdere externe dienstverleners gebruiken om in de toekomst dezelfde of vergelijkbare diensten aan ons te verlenen.


Daar waar je gegevens worden overgedragen tussen Degreed en zijn buitenlandse vestigingen of andere derde partijen, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasbare wetgeving. Overdracht van persoonsgegevens (vanuit de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk) dient plaats te vinden volgens de standaard contractclausules van de Europese Commissie (voor EEA-gegevens) evenals het addendum voor internationale gegevensoverdracht van de standaard contractclausules van de EC voor internationale gegevensoverdracht(voor VK-gegevens). Dit vereist dat persoonsgegevens die worden overgedragen buiten de EEA of het Verenigd Koninkrijk in overeenstemming met de dataprivacywetgeving van de EU en/of het VK worden verwerkt. We kunnen tevens gebruikmaken van een andere gepaste procedure in overeenstemming met de toepasbare wetgeving voor de internationale overdracht van gegevens, zoals besluiten waarbij de bescherming als passend wordt erkend door bevoegde instanties die toestemming geven voor gegevensoverdracht naar bepaalde landen of gebieden.


Hoe kan je je voorkeuren voor informatieverzameling aanpassen?
Je kunt ervoor kiezen om ons geen informatie te verstrekken, maar daardoor kan je mogelijk geen gebruik maken van bepaalde functies van onze Diensten.


 • Om niet langer e-mails van ons te krijgen, kun je je uitschrijven via de link onderaan in de mail die je hebt ontvangen. Het kan zijn dat je nog steeds transactionele berichten van ons krijgt met betrekking tot onze website en diensten, zoals administratieve bevestigingen, bestelbevestigingen, belangrijke updates over onze diensten en kennisgevingen over ons beleid.
 • Voor persoonsgegevens die via cookies of andere, vergelijkbare technologieën zijn verkregen, kun je met de browser of het apparaat dat je gebruikt de instellingen voor cookies en andere soorten lokale gegevensopslag beheren. Met je draadloze apparaat kun je bovendien bepalen of de locatie of andere gegevens worden verzameld en gedeeld. Je kunt cookies van Degreed beheren via de Osano-machtigingstool voor cookies rechtsonderaan op onze website. Bekijk meer informatie over hoe je cookies kunt beheren in ons cookiebeleid.
 

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Degreed bewaart gebruikersgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit betekent dat we verschillende categorieën gegevens voor verschillende tijdsperiodes bewaren, afhankelijk van de gebruikerscategorie waar de data betrekking op heeft, het type gegevens en de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld.


We bewaren persoonsgegevens die via onze Website worden verzameld tot wel 3 jaar.


Gebruikers kunnen op elk moment verwijdering van hun persoonsgegevens aanvragen door een mail te sturen naar privacy@degreed.com.


Cookies
We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (gezamenlijk ‘Cookies’ genoemd) om persoonsgegevens over jou te verzamelen en te gebruiken. Bekijk meer informatie over de typen cookies die we gebruiken, waarom en hoe je ze kunt beheren in ons cookiebeleid.


Hoe beveiligen en beschermen we je gegevens?
Wanneer je gegevens verzendt naar Degreed, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat die informatie wordt beschermd tegen verlies, misbruik, wijziging, vernietiging of onbevoegde toegang. Degreed neemt technische en organisatorische maatregelen om informatie te beschermen, waaronder een gepast privacy- en beveiligingsbeleid, initiatieven op het gebied van training en bewustwording, een sterk toegangsbeheer, up-to-date-antivirussoftware en authenticatiemethoden volgens de normen binnen de industrie voor het raadplegen van gegevens. Degreed maakt ook gebruik van standaard encryptietools zoals SSL (Secure Socket Layer) om persoonsgegevens te helpen beschermen en om de verzamelde informatie te beveiligen.


Kinderen jonger dan 18 jaar
Onze website en diensten zijn bedoeld voor volwassen professionals. Onze Website en Diensten en de bijbehorende materialen zijn niet bedoeld door kinderen jonger dan 18 jaar, en we zijn niet voornemens om gegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 18 jaar. Indien we erachter komen dat we persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we deze informatie verwijderen. Als je denkt dat we mogelijk informatie van of over een kind jonger dan 18 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@degreed.com.


Kennisgeving aan inwoners van de EU
Voor gebruikers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, of het Verenigd Koninkrijk (gezamenlijk, ‘Europese Gebruikers‘): als een Europese gebruiker indien een Europese gebruiker zich toegang verschaft tot of gebruikmaakt van onze Website of Diensten, is Degreed de ‘databeheerder’ van die persoonsgegevens en verwerken we persoonsgegevens van diegene in overeenstemming met dit privacybeleid.


Europese gebruikers beschikken over rechten op het gebied van databescherming. Deze rechten omvatten het volgende:


 • Recht op toegang: het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie: het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te passen.
 • Recht op gegevenswissing: het recht om je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: het recht om je persoonsgegevens te laten verplaatsen, kopiëren of overdragen.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om het verwerken van je persoonsgegevens te beperken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: het recht om bezwaar te maken op verwerking van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden.
 • Recht om toestemming in te trekken: het recht om je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken wanneer we hiervoor eerder je toestemming hebben gekregen.
 

Om één van hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemenvia privacy@degreed.com.


Houd er rekening mee dat we mogelijk specifieke informatie van je nodig hebben om je identiteit te bevestigen voordat we je verzoek in behandeling kunnen nemen.


Indien we niet in staat zijn om je verzoek naar tevredenheid in te willigen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Indien je binnen de Europese Economische Ruimte woont, kun je contact opnemen met je lokale autoriteiten voor gegevensbescherming. Voor meer informatie over je lokale autoriteit voor gegevensbescherming ga je naar https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en, neem je telefonisch contact op via +32 2 299 11 11, of schriftelijk: Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken | Europese Commissie | 1049 Brussel, België.


Indien je woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk, kun je contact opnemen met het Information Commissioner’s Office via https://ico.org.uk/global/contact-us/, of neem je telefonisch contact op via +44 (0) 303 123 1113 of schriftelijk: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.


Indien je woonachtig bent in Californië of Virginia
is de volgende informatie eveneens op jou van toepassing en dient dit als aanvulling op de inhoud van dit privacybeleid.


Gegevens die we verzamelen en bronnen van persoonlijke informatie


In dit privacybeleid is reeds beschreven welk type persoonsgegevens we verzamelen en de bronnen van persoonlijke informatie. Zie hiervoor bovenstaande secties ‘Welk type informatie verzamelen we?’ en ‘Hoe komen we aan je gegevens?’.

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende informatie verzameld voor de volgende doeleinden:


 • Identificatiemiddelen: hieronder vallen bijvoorbeeld je voornaam, achternaam, zakelijk e-mailadres, social media, telefoonnummer en IP-adres, evenals de gebruikersnaam of schermnaam van je account en andere online identificatiemiddelen. We verkrijgen deze informatie wanneer je deze aan ons verstrekt of doordat deze op andere wijze automatisch verkregen worden tijdens je interacties met onze Diensten.
 • Internetgegevens of informatie m.b.t. andere elektronische netwerkactiviteit: hieronder vallen bijvoorbeeld het type apparaat, het besturingssysteem, het browsertype en andere technische informatie. We verkrijgen deze informatie automatisch tijdens je interacties met onze Diensten.
 • Demografische gegevens: hieronder valt informatie zoals leeftijd en geslacht. We verkrijgen deze informatie wanneer je deze aan ons verstrekt of doordat deze op andere wijze automatisch verkregen worden tijdens je interacties met onze Diensten.
 • Commerciële gegevens: hieronder vallen overzichten van gekochte of bekeken producten of andere vergelijkbare verbruikshistorie. Hiermee kunnen we technische functionaliteiten bieden, nieuwe producten en diensten ontwikkelen en je gebruik hiervan analyseren. We verkrijgen deze informatie rechtstreeks van jou of automatisch tijdens je interacties met onze Diensten.
 • Locatiegegevens: hieronder vallen bijvoorbeeld je locatie, postcode en algemene geografische liggingsgegevens (op basis van je IP-adres). We verkrijgen deze informatie wanneer je deze aan ons verstrekt of doordat deze op andere wijze automatisch verkregen worden tijdens je interacties met onze Diensten.

We verkrijgen persoonsgegevens rechtstreeks van je, automatisch tijdens je gebruik van onze Diensten en van bepaalde derde partijen, zoals beschreven in bovenstaande sectie ‘Hoe komen we aan je gegevens?’


Hoe gebruiken en delen we je persoonsgegevens?


We gebruiken persoonsgegevens voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals beschreven in bovenstaande sectie ‘Hoe gebruiken en delen we je persoonsgegevens?’ We delen je persoonsgegevens niet, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Je vindt hier meer informatie over in bovenstaande sectie ‘Hoe delen we je gegevens?’.


In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden openbaar gemaakt:


 • Identificatiemiddelen, zoals hierboven vermeld.
 • Internetgegevens of informatie m.b.t. andere elektronische netwerkactiviteit.
 • Demografische gegevens.
 • Commerciële gegevens.
 • Locatiegegevens.  
 

We verkopen je persoonsgegevens niet door. We geven bepaalde externe partners in advertenties en analyse echter wel toestemming om je gegevens via onze Diensten te verzamelen om meer relevante advertenties te kunnen aanbieden en voor het meten en analyseren van advertentiecampagnes. Raadpleeg bovenstaande sectie ‘Hoe kun je je voorkeuren voor informatieverzameling aanpassen?’ voor meer informatie of om je af te melden voor het gebruik van je persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden.


Je privacyrechten


Als inwoner van Californië of Virginia kun je aanspraak maken op bepaalde rechten. Deze rechten hebben bepaalde eigenschappen, zoals tijdsperiodes en beperkingen in overeenstemming met de betreffende lokale wetgeving, maar bestaan in het algemeen, waar van toepassing, uit het volgende:


 • Recht op toegang: je hebt het recht om meer te weten over de categorieën en specifieke inhoud van de persoonsgegevens die we over je hebben verzameld en recht op toegang tot een kopie van je persoonsgegevens.
 • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om de door ons verzamelde persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op afmelding: je hebt het recht op afmelding voor het verwerken van je persoonsgegevens in bepaalde situaties, zoals uiteengezet door de toepasbare wetgeving van elke staat.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om een kopie van je persoonlijke gegevens te ontvangen in een draagbaar en, daar waar technisch mogelijk, een direct leesbaar formaat, waarmee de gegevens naar een andere entiteit van jouw keuze kunnen worden overgedragen.
 

Indien je een inwoner bent van Californië of Virginia beschik je over het recht op rectificatie. Dit betekent het recht op correctie van eventuele onjuistheden in je persoonsgegevens, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden voor verwerking ervan.


Tenslotte, indien je een inwoner bent van Californië of Virginia, beschik je over het recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming, wanneer dit rechtsgevolgen of andere aanzienlijke gevolgen voor je heeft.


Indien je ervoor kiest enige van je bovenstaande rechten uit te oefenen, zal Degreed je behandelen als alle overige gebruikers. Met andere woorden: er worden geen sancties opgelegd voor het uitoefenen van je rechten.


Om enige van deze rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar privacy@degreed.com of schrijf je een brief naar het adres dat te vinden is in onderstaande contactgegevens. Je mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om deze verzoeken namens jou in te dienen. Om je te beschermen, kunnen wij je vragen om het verzoek te versturen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan je account, en kunnen we genoodzaakt zijn om je identiteit en/of die van je gevolmachtigde vertegenwoordiger te verifiëren voordat we aan je verzoek kunnen voldoen.


Je beschikt ook over het recht om bepaalde details op te vragen over welke persoonsgegevens we delen met derde partijen voor de rechtstreekse marketingdoeleinden van die derde partijen. Om je verzoek in te dienen, stuur je een e-mail naar privacy@degreed.com.


Aangezien er nog geen gemeenschappelijke norm is voor de manier waarop ‘niet traceren’-signalen moeten worden geïnterpreteerd, reageren we op dit moment niet op ‘niet traceren’-signalen. We bieden je echter wel de mogelijkheid om je af te melden voor het gebruik van tracking-technologieën die gebruikt worden om je gepersonaliseerde advertenties te sturen, zoals hierboven uiteengezet.


Kennisgeving voor inwoners van Australië
Als je een inwoner bent van Australië en een klacht hebt, kun je deze indienen bij het ‘Office of the Australian Information Commissioner’ (OAIC). Je kunt contact opnemen met het OAIC via www.oaic.gov.au, door een mail te sturen naar enquiries@oaic.gov.au, door telefonisch contact op te nemen via 1300 363 992, of schriftelijk naar OAIC, GPO Box 5218, Sydney NSW 2001.


Kennisgeving voor gebruikers in Brazilië
(gezamenlijk ‘Braziliaanse gebruikers’ genoemd): indien een Braziliaanse gebruiker zich toegang verschaft tot of gebruik maakt van onze Website of Diensten, is Degreed de ‘databeheerder’ van die persoonsgegevens en verwerken we de persoonsgegevens van diegenen in overeenstemming met dit privacybeleid. De doeleinden, vorm en duur van het verwerken van persoonsgegevens wordt reeds beschreven in dit privacybeleid, evenals de manier waarop informatie wordt gedeeld.


Braziliaanse gebruikers beschikken over bepaalde rechten op het gebied van databescherming. Deze rechten omvatten het volgende:


 • Bevestiging dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt
 • Toegang tot de verwerkte persoonsgegevens
 • Correctie van onvolledige, onjuiste of verouderde persoonsgegevens
 • Anonimiseren, blokkeren of verwijderen van persoonsgegevens
 • Dataportabiliteit
 • Uitsluiting van persoonsgegevens
 • Informatie over het delen van persoonsgegevens met andere bedrijven
 • Informatie over de carrièrekans om geen persoonsgegevens te verstrekken
 • Intrekking van toestemming
 

Om één van hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemenvia privacy@degreed.com.


Houd er rekening mee dat we mogelijk specifieke informatie van je nodig hebben om je identiteit te bevestigen voordat we je verzoek in behandeling kunnen nemen.


We kunnen dit privacybeleid
van tijd tot tijd herzien als we nieuwe functies toevoegen of als de wetgeving verandert die van invloed kan zijn op onze site of diensten. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit privacybeleid, brengen we je hier op gepaste wijze van op de hoogte. We zullen dan een versienummer toevoegen aan het begin van dit privacybeleid, dat bestaat uit de datum (maand en jaar) waarop het privacybeleid voor het laatst was herzien, zodat je kunt zien wanneer het privacybeleid voor het laatst werd gewijzigd. 

 

Contact Details 

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of als je vragen of klachten hebt of een vordering wilt indienen, kun je contact met ons opnemen via:
E-mailadres: privacy@degreed.com
Adres: 4305 Hacienda Drive Suite 300 Pleasanton, CA 94588
USA Telefoon: 1-800-311-7061


Je kunt contact opnemen met de Data Protection Officer van Degreed, Victor Neamt, via privacy@degreed.com.


Wij horen altijd graag van je en waarderen je samenwerking met ons. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

rubik’s cube being solved

Ontdek een betere manier om te leren

Site Language

It looks like your browser language is set to //browser_language//, but you are looking at our site in //site_language//. Would you like to visit our site in //browser_language// instead?

Yes
No
David Blake

David Blake

David Bio

David Blake

David Blake

David Bio