A Degreed webhelyének adatvédelmi szabályzata

Legutóbb frissítve: 2023.02.06.


A Degreed, Inc. (a továbbiakban mint a „Degreed” vagy mint „mi”) elkötelezett a felhasználói adatainak védelme iránt. Arra törekszünk, hogy biztonságos internetes élményt nyújtsunk. Ez az adatvédelmi szabályzat az online adatok gyűjtésének, felhasználásának, karbantartásának, közlésének és védelmének azon irányelveit és gyakorlatait állapítja meg, amelyek akkor alkalmazandók, amikor Ön felkeresi a Degreed.com webhelyet (a továbbiakban mint a „Webhely”), vagy az Ön személyes adatainak közlésére kerül sor a Webhellyel összefüggésben, illetve a Webhelyen keresztül vagy a Webhellyel kapcsolatban biztosított funkciók – így például a Degreed közösségimédia-csatornái, e-mail-üzenetei, eseményei, űrlapjai és a Degreed által megjelenített hirdetések – (a továbbiakban mint a „Szolgáltatások”) vonatkozásában. A Degreed nem felel azon más webhelyek adatvédelmi szabályzatáért vagy gyakorlatáért, amelyekre a jelen Webhelyről mutatnak hivatkozások.


Ez az adatvédelmi szabályzat nem állapítja meg az online adatok gyűjtésének, használatának, karbantartásának és közlésének azon szabályait, amelyek a Degreed vagy a LearnIn alkalmazás felhasználóira alkalmazandók. Ezen információk az adott alkalmazás megnyitásakor hozzáférhetővé váló adatvédelmi szabályzatban találhatók.


Milyen jellegű információkat gyűjt a Degreed?

Amikor Ön felkeresi a Degreed Webhelyét vagy a Degreed Szolgáltatásait használja, előfordulhat, hogy a Degreed Önnel kapcsolatos személyes adatokat kap. A „Személyes adat” olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve azonosíthatja Önt, vagy észszerűen kapcsolatba hozható Önnel vagy az Ön háztartásával – ilyen például az Ön családi és utóneve, üzleti e-mail-címe, közösségimédia-fiókja, telefonszáma vagy fizetési adatai (ha a Degreed által szervezett fizetős eseményre regisztrál).


A Degreed más, Önre vagy a Degreed Webhelyéhez vagy Szolgáltatásaihoz való hozzáférésére használt eszközére vonatkozó adatot is kaphat, amely szintén Személyes adatnak tekinthető; ilyen például az Ön IP-címe, eszköztípusa, operációs rendszere, böngészőtípusa és az egyéb technikai információk.


Hogyan jut a Degreed az Önnel kapcsolatos adatokhoz?

 A felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok


A Degreed Webhelyének és Szolgáltatásainak bizonyos részei arra kérhetik Önt, hogy önként bocsásson a Degreed rendelkezésére Személyes adatokat: például az elérhetőségi adatokat, amelyeket Ön azért közöl, mert a Degreed termékeinek és szolgáltatásainak bemutatóverzióját kéri, regisztrál a Degreed vagy valamely harmadik fél partnerszervezet által felkínált eseményre, a Degreed webhelyén található űrlapot tölt ki, kérdőívet tölt ki, különféle közösségimédia-csatornákon keresztül lép kapcsolatba a Degreeddel, továbbá mert használni kívánja termékeinket és szolgáltatásainkat. Ha úgy dönt, hogy nem bocsát a Degreed rendelkezésére személyes adatokat, akkor előfordulhat, hogy a Degreed nem tudja biztosítani Önnek a Webhely Ön által keresett funkcióit vagy Szolgáltatásait. Például előfordulhat, hogy a Degreed nem tudja Önt regisztrálni egy eseményre, ha Ön nem közli a nevét a Degreeddel.

Fontos, hogy amennyiben más személyről bocsát a Degreed rendelkezésére adatot, akkor meg kell bizonyosodnia arról, hogy Ön jogosult ezeknek az adatoknak a Degreeddel való közlésére.


Harmadik fél forrástól kapott adatok

A Degreed alkalmanként adatokat kaphat az Ön szervezetétől vagy más megbízható harmadik féltől, akár azért, hogy előzetesen regisztrálja vagy előfizesse Önt valamelyik Szolgáltatására, akár azért, hogy naprakésszé tegye vagy kiegészítse az Ön által megadott vagy a Degreed által automatikusan gyűjtött adatokat, például amikor a Degreed olyan harmadik fél által biztosított szolgáltatással ellenőrzi az üzleti címadatokat, mint a ZoomInfo és a HubSpot. Az alkalmazandó jogszabály megkövetelheti, hogy mielőtt a Degreed megkaphatná az Ön adatait, Ön engedélyezze a harmadik fél számára az adatok rendelkezésünkre való bocsátását. A Degreed semmilyen esetben nem fogad el olyan adatokat, amelyekről úgy véli, hogy közlésük nem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történt.

Automatikusan gyűjtött adatok

Amikor Ön felkeresi a Degreed Webhelyét, előfordulhat, hogy a Degreed automatikusan kap meg olyan adatokat, mint például az Ön IP-címe, a webböngésző típusa, az Ön operációs rendszere, a böngésző nyelve és a hivatkozó URL. Arról is gyűjthetünk adatot, hogy az Ön eszköze hogyan lépett kapcsolatba a Degreed Webhelyével; ilyen adat lehet az is, hogy Ön milyen oldalakat nyitott meg, és milyen hivatkozásokra kattintott.
Amennyiben más személyről bocsát a Degreed rendelkezésére adatot, akkor meg kell bizonyosodnia arról, hogy Ön jogosult ezeknek az adatoknak a Degreeddel való közlésére.


Amennyiben más személyről bocsát a Degreed rendelkezésére adatot, akkor meg kell bizonyosodnia arról, hogy Ön jogosult ezeknek az adatoknak a Degreeddel való közlésére.


Hogyan használja fel a Degreed az általa gyűjtött adatokat?
A Degreed az általa gyűjtött adatokat a következő célokra használja fel:Webhely
 
 • Az Ön böngészési élményének javítása a Webhely személyre szabásával.
 • A megjelenítési problémák és a Webhely funkcionalitásával kapcsolatos problémák elhárítása, valamint a Degreed Webhelyével kapcsolatos hibák kijavítása.
 • A Webhely hivatkozási adatainak rögzítése az integrációk és a hivatkozási folyamatok sikerességének nyomon követése érdekében.
 • A Degreed Webhelyével kapcsolatos általános információk és trendek megismerése, például hogy hány felhasználó látogatta meg a Webhelyet egy adott időszak alatt, és milyen típusú eszközöket használnak a látogatók.

Marketing és kommunikáció
 
 • A digitális és fizetett hirdetések felhasználókra szabása, hogy a Degreed meghatározhassa reklámkampányai sikerességét, és hogy javítani tudjon rajtuk.
 • Olyan információk vagy Degreed-tartalmak küldése Önnek e-mailben vagy más promóciós anyagokon keresztül, amelyekről a Degreed úgy véli, hogy érdekelhetik Önt.
 • A Degreed Szolgáltatásai használatának népszerűsítése, valamint promóciós és információs tartalmak megosztása Önnel az Ön kommunikációs preferenciáinak megfelelően.
 • Az Ön regisztrálása olyan eseményekre, amelyeken részt kíván venni.
 • Információk küldése Önnek a változásokról a Degreed adatvédelmi szabályzatában (beleértve a Cookie-szabályzatot is) vagy más jogi megállapodásokban.
 • Válaszadás az Ön megkereséseire, ha úgy dönt, hogy közvetlenül lép kapcsolatba a Degreeddel e-mailben vagy az internetes űrlapon.

Jelentéskészítés és elemzések
 
 • Összesített információk létrehozása, amelyek segítségével a Degreed elemezheti és fejlesztheti a Webhelyet, a Szolgáltatásokat és a Degreed tartalmait.
 • A Degreed felhasználóira és ügyfeleire vonatkozó statisztikai adatokat tartalmazó összesített jelentések készítése belső használatra vagy más ügyfeleknek vagy vállalatoknak történő bemutatásra. Az ilyen információk nem használhatók fel egyetlen felhasználó azonosítására sem, és csak az összesített és anonim felhasználói bázis alapján történik majd a megosztásuk.

Számlázás
 
 • Az Öntől az adott Szolgáltatásért a Degreednek járó összeg számlázása és beszedése.

Jogi vonatkozások
 
 • A csalás, a biztonsági problémák és a visszaélések kivizsgálása, továbbá a felsoroltak megelőzésének elősegítése.


Általánosságban elmondható, hogy a Degreed az Ön Személyes adatait csak az ebben az adatvédelmi szabályzatban ismertetett célokra használja fel, illetve olyan célokra, amelyeket a Személyes adatok gyűjtésekor ismertet Önnel. Ugyanakkor a Degreed az Ön Személyes adatait más olyan célokra is felhasználhatja, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnel közölt célokkal, ha és amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik.


A Személyes adatok kezelésének jogalapja


A Személyes adatok fentebb ismertetett gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az érintett Személyes adatoktól és attól a konkrét kontextustól függ, amelyben a Személyes adatokat a Degreed gyűjti.


Ha az alkalmazandó jogszabályok különleges jogalapot írnak elő a Személyes adatok gyűjtéséhez vagy kezeléséhez – és különösen abban az esetben, ha Ön az Európai Gazdasági Térségben vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik –, a Degreed csak akkor gyűjt Öntől Személyes adatokat, ha a kezelés a Degreed vagy valamely harmadik fél jogos érdekében áll, és ha az adatkezeléshez fűződő jogos érdekeket nem írják felül az Ön jogai, továbbá ha az adatok kezeléséhez a Degreed az Ön beleegyezésével rendelkezik, vagy ha az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy az ilyen szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtételéhez szükséges. Bizonyos esetekben a Degreednek jogszabályban előírt kötelezettsége is lehet a Személyes adatok Öntől való gyűjtése, vagy pedig más módon lehet szüksége a Személyes adatokra az Ön vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Amikor a Degreed a saját jogos érdekére hivatkozik, ez az érdek a fent meghatározott kezelési tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódik.


Hogyan osztja meg a Degreed az Ön adatait másokkal?
A Degreed csak kivételes körülmények esetén oszt meg Személyes adatot harmadik féllel, és amennyiben az alkalmazandó törvények ezt megengedik.Partnerek és szolgáltatók

A Degreed az Ön Személyes adatait közölheti harmadik félnek minősülő megbízható szolgáltatókkal, szakmai tanácsadókkal vagy ügynökökkel abból a célból, hogy így elősegítse az általuk a Degreed részére nyújtott szolgáltatások teljesítését. Az e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatás lehet webhely-üzemeltetés, Szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás és felügyelet, adatelemzés, informatikai és kapcsolódó infrastruktúra biztosítása, ügyfélszolgálat, e-mail-kézbesítés, auditálás, rendezvények koordinálása és a Degreed Szolgáltatásainak nyújtásához kapcsolódó más szolgáltatás. A Degreed az Ön Személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokból megoszthatja a Degreed partnereivel és kapcsolt vállalkozásaival is. Ezenkívül a Degreed más okokból is megoszthatja a Személyes adatokat, ha úgy ítéli meg, hogy a megosztás a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott jogos üzleti érdekek támogatásához szükséges, és az ilyen jogos üzleti érdekeket nem írják felül az Ön jogai.

Kormányzati szervek, szabályozó hatóságok és bűnüldöző szervek

Ha jogszabály írja elő, a Degreed közölheti az Ön Személyes adatait például az illetékes bűnüldöző vagy szabályozó szervvel, kormányzati ügynökséggel, bírósággal vagy más harmadik féllel, vagy ha a Degreed észszerűen véli azt, hogy a felhasználás vagy közlés a Degreed jogainak védelme, az Ön biztonságának vagy mások biztonságának védelme, csalás kivizsgálása, illetve a jogszabályoknak, bírósági végzésnek való megfelelés vagy jogi eljárás teljesítése érdekében szükséges.

Közösségi média és üzenetküldés

A közösségimédia-csatornáinkon való részvétellel Ön dönthet úgy, hogy Személyes adatot oszt meg üzenőfalon, csevegőalkalmazásban, profiloldalon, blogban és más hasonló szolgáltatásban. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül közzétett vagy nyilvánosságra hozott bármely információ nyilvánossá válhat, és hozzáférhető lehet más felhasználók és/vagy a nagyközönség számára. A Személyes adatok ilyen szolgáltatások általi felhasználását vagy kezelését az egyes szolgáltatások adatvédelmi szabályzatai szabályozzák.

Vállalati események

Ha a Degreed vállalat (vagy a Degreed eszközei) valamely másik vállalat tulajdonába kerülnek – egyesülés, felvásárlás, csődeljárás révén vagy más módon –, akkor az adott vállalat kapja meg a Degreed által a Webhelyen és a Szolgáltatásokban gyűjtött összes adatot. Ebben az esetben Önt e-mailben és/vagy a webhelyünkön jól látható módon megjelenített tájékoztatásban értesítjük a tulajdoni viszony változásáról, az Ön Személyes adatainak felhasználásáról és a Személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségeiről.

Az Ön hozzájárulásával

Előfordulhatnak olyan körülmények, amikor Ön hozzájárul a Személyes adatoknak a jelen Adatvédelmi szabályzatban felsorolt okokon kívüli megosztásához harmadik féllel, például egy közösen finanszírozott partnereseményen való részvétel esetén.

Harmadik féltől származó cookie-k

Amennyiben a Degreed harmadik féltől származó cookie-kat használ, a cookie-kat beállító harmadik fél megkaphatja az Ön cookie-k által gyűjtött Személyes adatait. Ezzel kapcsolatban a Degreed Cookie-nyilatkozatában talál további információt.


A Személyes adatok határon átnyúló továbbítása


A Degreed gondoskodik arról, hogy minden külföldi címzett olyan módon kezelje az Ön ilyen Személyes adatait, hogy az megfeleljen a Degreed vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek.


A Degreed harmadik félnek minősülő szolgáltatókat vesz igénybe, amelyek közül sokan külföldön dolgozzák fel az Ön Személyes adatait. Előfordulhat, hogy a Degreed a jövőben akár több harmadik fél szolgáltatót is igénybe vesz majd arra, hogy egyazon szolgáltatást vagy hasonló szolgáltatásokat végezzenek számára.


Amennyiben a Degreed az Ön adatait a Degreed és leányvállalatai vagy más harmadik felek között továbbítja, megfelelő garanciákat biztosítunk annak érdekében, hogy az Ön Személyes adatai a jelen Adatvédelmi szabályzatnak és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően védve maradjanak. A személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségből vagy az Egyesült Királyságból való továbbítása esetén az adattovábbítás az EGT-adatok esetében az Európai Bizottság általános szerződési feltételei, az egyesült királyságbeli adatok esetében pedig az Európai Bizottság általános szerződési feltételeinek az adatok nemzetközi továbbításáról szóló függeléke alapján történik, amelyek előírják, hogy az EGT-n vagy az Egyesült Királyságon kívülre továbbított Személyes adatokat az EU és/vagy az Egyesült Királyság adatvédelmi jogszabályainak megfelelően kell kezelni. Az adatok nemzetközi továbbítására vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok szerinti másik megfelelő mechanizmusra is támaszkodhatunk, például az illetékes hatóságok megfelelőségi határozataira, amelyek az adatok bizonyos országokba vagy területekre való továbbítását engedélyezik.


Hogyan változtathatja meg Ön az adatgyűjtéssel kapcsolatos beállításait?
Ön dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem bocsát a Degreed rendelkezésére, de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a Degreed Szolgáltatásainak bizonyos funkcióit.


 • Ha nem szeretne többé e-mail-üzenetet kapni a Degreedtől, a kapott e-mail láblécében található leiratkozási mechanizmus segítségével leiratkozhat. Fontos: továbbra is kaphat a Degreedtől a Degreed Webhelyével és Szolgáltatásaival kapcsolatos tranzakciós üzenetet, így például adminisztrációs visszaigazolást, megrendeléssel kapcsolatos visszaigazolást, a Degreed Szolgáltatásaival kapcsolatos fontos értesítést és a Degreed szabályzataival kapcsolatos értesítést.
 • A cookie-kon vagy más hasonló technológiai megoldáson keresztül kapott Személyes adatok esetében az Ön által használt böngésző vagy eszköz lehetővé teheti a cookie-k és a helyben történő adattárolás más típusainak szabályozását. Vezeték nélküli eszköze szintén lehetővé teheti az Ön számára, hogy Ön szabályozza a tartózkodási hellyel kapcsolatos vagy egyéb adatok gyűjtését és megosztását. A Degreed cookie-jait a Webhely jobb alsó sarkában található Osano Cookie Consent eszközön keresztül kezelheti. A cookie-kkal kapcsolatos beállítások kezelésére vonatkozó további információ a Degreed Cookie-nyilatkozatában található.
 

Mennyi ideig őrzi meg a Degreed az Ön adatait?
A Degreed a felhasználói adatokat addig őrzi meg, amíg a fent leírt célokból szükséges. Ez azt jelenti, hogy a különböző kategóriájú adatokat a Degreed különböző ideig őrzi meg, attól függően, hogy milyen felhasználói kategóriára vonatkoznak az adatok, milyen típusúak, és hogy milyen célból gyűjtötte a Degreed az adatokat.


A Degreed a Webhelyen gyűjtött Személyes adatokat legfeljebb 3 évig őrzi meg.


A privacy@degreed.com címre írt e-mailben a felhasználók bármikor kérhetik Személyes adataik törlését.


Cookie-k
A Degreed cookie-kat és hasonló nyomkövető megoldásokat (a továbbiakban együttesen mint „Cookie-k”) használ az Önre vonatkozó Személyes adatok gyűjtésére és felhasználására. A Degreed által használt cookie-k típusaira, céljaira és beállítási lehetőségeire vonatkozó további információ a Degreed Cookie-nyilatkozatában található.


Hogyan gondoskodik a Degreed az Ön adatai biztonságáról és védelméről?
Amikor Ön adatot küld a Degreednek, a Degreed mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelmet kapjanak az elvesztéssel, visszaéléssel, módosítással, megsemmisítéssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel szemben. A Degreed technikai és szervezeti intézkedéseket valósít meg az adatok védelme érdekében: az intézkedések megfelelő adatvédelmi és -biztonsági irányelveket, képzési és tudatossági kezdeményezéseket, erős hozzáférés-ellenőrzést, naprakész vírusirtó szoftvereket és az adatokhoz való hozzáférés iparági szabványos hitelesítési módszereit foglalják magukban. A Degreed szabványos titkosítási eszközöket, például SSL-t (Secure Socket Layer) is használ a Személyes adatok védelme és az összegyűjtött információk biztonságban tartása érdekében.


18 év alatti gyermekek
A Degreed Webhelye és Szolgáltatásai felnőtt szakembereknek szólnak. A Degreed Webhelye és Szolgáltatásai, valamint a Webhelyen és a Szolgáltatásokban megjelenített anyagok nem 18 év alatti gyermekeknek szólnak, és a Degreednek nem is áll szándékában adatot gyűjteni tőlük. Ha a Degreednek tudomására jut, hogy 18 év alatti gyermektől gyűjtött vagy kapott Személyes adatot, akkor a Degreed törli az így megszerzett adatot. Ha úgy véli, hogy a Degreed esetleg 18 év alatti gyermektől származó vagy 18 év alatti gyermekkel kapcsolatos adattal rendelkezik, kérjük, írjon a privacy@degreed.com e-mail-címre.


Tájékoztatás az EU polgárainak
Az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban élő felhasználók (a továbbiakban együttesen mint „Európai felhasználók”) esetében, amennyiben az Európai felhasználó hozzáfér a Degreed Webhelyéhez vagy Szolgáltatásaihoz, vagy használja őket, a Degreed az illető Személyes adatainak „adatkezelője”, és Személyes adatainak kezelését a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban végzi.


Az Európai felhasználókat adatvédelmi jogok illetik meg. Ilyen jogok a következők:


 • Hozzáférési jog: a Személyes adathoz való hozzáférés joga.
 • Helyesbítéshez való jog: a pontatlan vagy hiányos Személyes adat helyesbítéséhez vagy módosításához fűződő jog.
 • Törléshez való jog: a Személyes adat bizonyos körülmények közötti törléséhez fűződő jog.
 • Adathordozhatósághoz való jog*: a Személyes adat áthelyezéséhez, másolásához vagy továbbításához fűződő jog.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: a Személyes adatok kezelésének korlátozásához fűződő jog.
 • Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: a Személyes adat bizonyos céllal való kezelése elleni tiltakozáshoz fűződő jog.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: a Személyes adat kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásához fűződő jog, amennyiben a Degreed az adat kezelését az Ön hozzájárulása alapján végzi.
 

Ha gyakorolni kívánja a fenti jogait, akkor forduljon a Degreedhez a privacy@degreed.com címre írt e-mailben.


Felhívjuk figyelmét: előfordulhat, hogy a kérelem feldolgozása előtt a Degreednek bizonyos információkat kell kérnie Öntől, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról.


Ha a Degreed nem tud kielégítően eleget tenni a kérésének, Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben tartózkodik, a helyi adatvédelmi hatósághoz fordulhat. A helyi adatvédelmi hatóság elérhetőségéről az interneten a https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu oldalon, telefonon a +32 2 299 11 11 számon, levélben pedig az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságának a 1049 Bruxelles/Brüsszel, Belgium címen tájékozódhat.


Ha Ön az Egyesült Királyságban él, akkor az interneten a https://ico.org.uk/global/contact-us/ címen található webhelyet felkeresve, telefonon a +44 (0) 303 123 1113 számon, levélben pedig az Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF címen veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi biztos hivatalával.


Tájékoztatás Kalifornia és Virginia állam lakosainak
Ha Ön kaliforniai vagy virginiai lakos, az alábbi információk szintén vonatkoznak Önre, és kiegészítik a jelen Adatvédelmi szabályzatban máshol található információkat.


A Degreed által gyűjtött adatok és a személyes adatok forrásai


Ez az Adatvédelmi szabályzat már ismerteti a Degreed által gyűjtött Személyes adatokat és a Személyes adatok forrásait – lásd a fenti „Milyen jellegű információkat gyűjt a Degreed?” és a „Hogyan jut a Degreed az Önnel kapcsolatos adatokhoz?” szakaszt.

Az elmúlt 12 hónapban a Degreed a következő adatokat gyűjtötte a következő célokból:


 • Azonosítók: azonosító többek között például az Ön családi és utóneve, üzleti e-mail-címe, közösségimédia-fiókja, telefonszáma és IP-címe, továbbá az Ön fiókhoz tartozó felhasználóneve vagy megjelenítési neve, valamint az egyéb internetes azonosítók. A Degreed ezeket az adatokat akkor kapja meg, amikor Ön a rendelkezésére bocsátja őket, vagy egyébként automatikusan a Degreed Szolgáltatásaival való interakciók során.
 • Az internetes vagy más elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó információk: ilyen például az eszköz típusa, az operációs rendszer, a böngésző típusa és az egyéb technikai információ. A Degreed ezeket az adatokat automatikusan kapja meg az Önnek a Degreed Szolgáltatásaival való interakciói során.
 • Demográfiai adat: ilyen adat például az életkor és a nem. A Degreed ezeket az adatokat akkor kapja meg, amikor Ön a rendelkezésére bocsátja őket, vagy egyébként automatikusan a Degreed Szolgáltatásaival való interakciók során.
 • Kereskedelmi információ: ez a megvásárolt vagy esetleg megvásárolni kívánt termékek nyilvántartását, vagy más hasonló, a fogyasztással kapcsolatos előzményeket jelenti. Ez lehetővé teszi a Degreed számára a technikai funkciók biztosítását, új termékek és szolgáltatások fejlesztését, valamint ezek használatának elemzését. A Degreed ezeket az adatokat közvetlenül Öntől kapja meg, vagy pedig automatikusan, az Önnek a Degreed Szolgáltatásaival való interakciói során.
 • Földrajzi helymeghatározási adatok: ilyen adat többek között például az Ön területi beállítása, irányítószáma és az Ön általános földrajzi helymeghatározási adatai (az Ön IP-címe alapján). A Degreed ezeket az adatokat akkor kapja meg, amikor Ön a rendelkezésére bocsátja őket, vagy egyébként automatikusan a Degreed Szolgáltatásaival való interakciók során.

A Degreed Személyes adatot közvetlenül Öntől, automatikusan a Szolgáltatásai Ön általi használatából és bizonyos harmadik féltől származó forrásokból gyűjt, a fenti „Hogyan jut a Degreed az Önnel kapcsolatos adatokhoz?” részben ismertetett módon.


Hogyan használja fel és osztja meg mással a Degreed az Ön Személyes adatait?


A Degreed a Személyes adatokat a fenti „Hogyan használja fel a Degreed az általa gyűjtött adatokat?” részben ismertetett üzleti és kereskedelmi célokra használja fel. A Degreed kizárólag az Ön által jóváhagyott módon és a jelen Adatvédelmi szabályzatban ismertetettek szerint osztja meg az Ön Személyes adatait. További információ a fenti „Hogyan osztja meg a Degreed az Ön adatait másokkal?” szakaszban található.


Az elmúlt 12 hónapban a következő kategóriákba tartozó Személyes adatokat közöltük üzleti célból:


 • a fent megállapított azonosítók;
 • internetes vagy más elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok;
 • kereskedelmi adatok;
 • földrajzi helymeghatározási adatok.  
 

A Degree nem adja el az Ön Személyes adatait. A Degreed ugyanakkor engedélyezi bizonyos harmadik fél hirdetési és analitikai partnereknek, hogy a Szolgáltatásain keresztül adatokat gyűjtsenek Önről a relevánsabb hirdetések megjelenítése, valamint a hirdetési kampányok mérése és elemzése céljából. További információért, vagy ha meg szeretné tiltani Személyes adatainak reklámcélú felhasználását, kérjük, olvassa el a fenti „Hogyan változtathatja meg Ön az adatgyűjtéssel kapcsolatos beállításait?” című részt.


Az Önt megillető adatvédelmi jogok


Kaliforniai vagy virginiai lakosként Önt megilletik bizonyos jogok. Ezek a jogok bizonyos sajátosságokkal bírnak, például az egyes helyi jogszabályok szerinti határidővel és korlátozásokkal, de általánosságban – adott esetben – a következőket foglalják magukban:


 • Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy többet tudjon meg az Önről gyűjtött Személyes adatok kategóriáiról és konkrét elemeiről, valamint arra is, hogy hozzáférjen Személyes adatainak másolatához.
 • Törléshez való jog: jogában áll kérni a Degreed által Önről gyűjtött személyes adatok törlését.
 • Az elutasítás joga: Ön jogosult arra, hogy bizonyos helyzetekben az egyes államok vonatkozó jogszabályai szerint elutasítsa személyes adatainak kezelését.
 • Az adathordozhatóság joga: Önt megilleti a jog, hogy személyes adatainak másolatát hordozható és – amennyire ez technikailag megvalósítható – könnyen használható formátumban kapja meg, amely lehetővé teszi az adatok továbbítását valamely másik, Ön által választott szervezetnek.
 

Ha Ön kaliforniai vagy virginiai lakos, megilleti a helyesbítés joga is, ami azt jelenti, hogy joga van a személyes adatai esetleges pontatlanságainak kijavításához, figyelembe véve a személyes adatok jellegét és a személyes adatok kezelésének célját.


Végül pedig ha Ön kaliforniai vagy virginiai lakos, akkor jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre automatizált döntéshozatal, amennyiben az ilyen döntéshozatal joghatást eredményez, vagy jelentős mértékben érinti Önt.


Ha úgy dönt, hogy élni kíván a fent ismertetett jogai bármelyikével, a Degreed ugyanolyan elbánásban részesíti majd Önt, mint a többi felhasználót. Másként megfogalmazva: nem szenved hátrányt, ha gyakorolja jogait.


Ha gyakorolni kívánja e jogok bármelyikét, akkor küldjön e-mailt a privacy@degreed.com címre, vagy írjon levelet az alábbi Elérhetőségek szakaszban megadott postai levelezési címre. Lehetősége van arra, hogy meghatalmazottat jelöljön ki, aki ezeket a kérelmeket az Ön nevében benyújtja. Az Ön védelme érdekében a Degreed megkövetelheti, hogy a kérés küldése a fiókjához társított e-mail-címről történjen, és előfordulhat, hogy a kérés teljesítése előtt a Degreednek ellenőriznie kell az Ön és/vagy a meghatalmazottja személyazonosságát.


Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos részleteket kérjen arról, hogy a Degreed milyen Személyes adatot oszt meg harmadik felekkel az ilyen harmadik felek közvetlen marketingcéljaira. Kérése benyújtásához küldjön e-mailt a privacy@degreed.com címre.


Mivel még nincs közös álláspont a követés letiltására szolgáló „Do Not Track” jelzések értelmezéséről, a Degreed jelenleg még nem reagál a „Do Not Track” jelzésekre. Ugyanakkor a Degreed lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a fentiek szerint elutasítsa a nyomonkövetési technológiáknak az érdeklődésen alapuló hirdetések küldéséhez való használatát.


Tájékoztatás Ausztrália lakosainak
Ha Ön ausztráliai lakos, és panasza van, az ausztrál információügyi biztos hivatalához (Office of the Australian Information Commissioner, „OAIC”) fordulhat. Az OAIC-vel a www.oaic.gov.au címen lévő webhelyet felkeresve, e-mailben az enquiries@oaic.gov.au címen, telefonon az 1300 363 992 számon, vagy pedig az OAIC-nek a GPO Box 5218, Sydney NSW 2001 címre küldött postai levélben veheti fel a kapcsolatot.


Tájékoztatás a Brazíliában élő felhasználóknak
A Brazíliában élő felhasználók (a továbbiakban együttesen mint „Brazil felhasználók”) esetében amennyiben a Brazil felhasználó hozzáfér a Degreed Webhelyéhez vagy Szolgáltatásaihoz, vagy használja őket, akkor a Degreed az illető Személyes adatainak „adatkezelője”, és Személyes adatainak kezelését a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban végzi. A Személyes adatok kezelésének céljait, formáját és időtartamát, valamint az adatok megosztásának módjára vonatkozó információkat a jelen Adatvédelmi szabályzat már ismerteti.


A Brazil felhasználókat bizonyos adatvédelmi jogok illetik meg. Ilyen jogok a következők:


 • az arról való meggyőződés joga, hogy a Személyes adat kezelése fennáll;
 • a kezelt Személyes adathoz való hozzáférés;
 • a hiányos, pontatlan vagy elévült Személyes adat helyesbítése;
 • a Személyes adat anonimizálása, letiltása és törlése;
 • adathordozhatóság;
 • a Személyes adat kizárása;
 • tájékoztatás a Személyes adat más vállalatokkal való megosztásáról;
 • tájékoztatás a Személyes adat meg nem adásának lehetőségéről;
 • a hozzájárulás visszavonása.
 

Ha gyakorolni kívánja a fenti jogait, akkor forduljon a Degreedhez a privacy@degreed.com címre írt e-mailben.


Felhívjuk figyelmét: előfordulhat, hogy a kérelem feldolgozása előtt a Degreednek bizonyos információkat kell kérnie Öntől, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról.


Az Adatvédelmi szabályzat módosítása
A Degreed az Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosíthatja, amikor új funkciókkal bővíti a Webhelyet vagy Szolgáltatásait, vagy ha a jogszabály a Webhelyet vagy a Szolgáltatásokat érintő módon változik. Ha a Degreed jelentős mértékben módosítja az Adatvédelmi szabályzatot, akkor megfelelő módon értesíti Önt, az Adatvédelmi szabályzat elején pedig új, az Adatvédelmi szabályzat legutóbbi módosításának dátumából (év és hónap) álló verziószámot tesz közzé, hogy Ön megállapíthassa, mikor módosult utoljára az Adatvédelmi szabályzat. 

 

Contact Details 

Ha valamilyen kérdése van ezzel az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy valamilyen kérdése, panasza vagy igénye merülne fel, akkor a következő elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a Degreed vállalattal:
E-mail-cím: privacy@degreed.com
Levelezési cím: 4305 Hacienda Drive Suite 300 Pleasanton, CA 94588
Telefonszám: 1-800-311-7061


A Degreed adatvédelmi tisztviselőjével, Victor Neamttel a privacy@degreed.com címre írt e-mailben veheti fel a kapcsolatot.


Mindig készséggel állunk rendelkezésére, vállalkozása nagyon fontos számunkra. Amennyiben a fentiek ellenére megoldatlan aggályai vannak, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál.

rubik’s cube being solved

Fedezze fel a tanulás hatékonyabb módját

Site Language

It looks like your browser language is set to //browser_language//, but you are looking at our site in //site_language//. Would you like to visit our site in //browser_language// instead?

Yes
No
David Blake

David Blake

David Bio

David Blake

David Blake

David Bio